De gemeente Goeree-Overflakkee en De Langen & van den Berg Vastgoed B.V. hebben een anterieure overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van het perceel gelegen aan de Heerendijk 17-23a te Oude-Tonge. De Langen & van den Berg is voornemens om dit plangebied te herontwikkelen tot een gebied met elf vrijstaande woningen. In de getekende overeenkomst worden de voorwaarden geregeld waaronder de gemeente bereid is medewerking te verlenen aan het genomen initiatief.