Lidmaatschappen en certificaten

Bij De Langen & van den Berg beschikken we over diverse erkende certificaten en lidmaatschappen. Daarmee garanderen we de kwaliteit van onze bouw.


ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen en laat zien dat onze organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

VCA

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) Checklist Aannemers. Met VCA-diplomering en certificering worden veiligheidsbewustzijn en VGM-gedrag verhoogd. Bedrijfsprocessen, bouwplaatsinrichting, materieel, steigerwerk en veiligheid op de bouwplaats zijn geborgd volgens het VCA-Handboek.

Geregistreerd in SBIB

SBIB staat voor Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid en heeft vooral betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, en de mededingingsaspecten die daarbij een rol kunnen spelen. Bij bedrijven die handelen volgens de SBIB-code mag u ervan uitgaan dat zij een hoge mate van integriteit hanteren, met name tijdens het proces van opdrachtverkrijging en mededinging.

Lid van Woningborggroep

De certificaten van Woningborg zijn ontwikkeld om particuliere kopers van nieuwbouwwoningen en zakelijke opdrachtgevers van bijvoorbeeld huurwoningen, kantoorpanden of zorginstellingen zekerheid te brengen in de afgedekte risico’s. Zodat woningen gegarandeerd worden afgebouwd, ook al is de bouwonderneming failliet.