Privacybeleid

Bouwbedrijf de Langen & van den Berg B.V. | De Langen & van den Berg Vastgoed B.V. en gelieerde bedrijven hierna te noemen DLB, gevestigd aan de Smederijstraat 35, 2861 GP te Bergambacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Smederijstraat 35
2861 GP Bergambacht
0182-351759
www.delangenvdberg.nl

In deze verklaring beschrijven wij hoe DLB omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, relaties, leveranciers en partners. Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken
DLB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens/bedrijfsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op de website, in correspondentie of telefonisch.
– Bankrekeningnummer
– KvK nummer
– BTW Nummer
– Burgerservicenummer (BSN)
– Bezoek aan onze website

Bij een bezoek aan onze website slaan de servers automatisch bepaalde gegevens op, denk hierbij aan de URL, uw IP-adres, browsertype, taal-datum- en tijdstip van uw bezoek. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
DLB verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– kredietwaardigheidscheck

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
DLB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Debiteuren- en crediteurenadministratie
– Uitvoeren van een opdracht of overeenkomst, transacties en/of diensten
– Opvolging van offertes
– Social media & marketingdoeleinden
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Versturen van informatie
– Relatiebeheer
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– DLB verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Bezoek website

Geautomatiseerde besluitvorming
DLB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DLB) tussen zit. DLB gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DLB zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij wettelijke en/of fiscale bewaartermijnen langer zijn.
Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijn gelden houdt DLB zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
DLB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit echt nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aannemingsbedrijf de Langen van den Berg B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DLB gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. U kunt op onze website bepalen welke cookies u wilt toestaan. U kunt deze instellingen op elk gewenst moment wijzigen. Dit kan er echter toe leiden dat sommige functies niet langer beschikbaar zijn. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor meer informatie over het verwijderen van cookies.

Cookies die worden opgeslagen als u op de button accept klikt zijn als volgt.
– Essentieel: onthoud uw instelling voor cookietoestemming
– Essentieel: sessiecookies toestaan
– Essentieel: verzamelt informatie die u invoert in een contactformulier, nieuwsbrief of andere formulieren op de alle pagina’s
– Essentieel: houd bij wat u in een winkelwagentje invoert
– Essentieel: verifiëren dat u bent ingelogd op uw gebruikersaccount
– Essentieel: onthoud de taalversie die u hebt geselecteerd

De volgende cookies zullen niet door onze website worden opgeslagen.
– Onthouden van uw inloggegevens
– Functionaliteit: onthoud sociale media-instellingen
– Functionaliteit: onthoud geselecteerde regio en land
– Analyse: houd uw bezochte pagina’s en de genomen interactie bij
– Analyse: houd bij over uw locatie en regio op basis van uw IP-adres
– Analyse: houd de tijd bij die op elke pagina wordt doorgebracht
– Analyse: verhoog de gegevenskwaliteit van de statistische functies
– Reclame: informatie op maat en reclame voor uw interesses op basis van de inhoud die u eerder hebt bezocht. (momenteel gebruiken we geen targeting- of targeting-cookies
– Adverteren: verzamelt persoonlijke identificeerbare informatie zoals naam en locatie

Bovenstaande gegevens kunnen worden aangepast door op de knop Change Settings te klikken, en vervolgens een keuze te maken uit Blokkeer alles, Essentieel, Functionaliteit, Analyse of Adverteren. Er kunnen meerdere opties gekozen worden.

Rechten van betrokkenen
Als betrokkene heeft u een aantal rechten, te weten:

Inzage in uw gegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens DLB van u heeft geregistreerd dan wel voor welk doel deze gegevens worden gebruikt, dan heeft u (wettelijk) recht op inzage in uw gegevens.

Correctie van uw gegevens
Als de gegevens waarover DLB beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Graag vernemen wij van u wat de grondslag van uw bezwaar is.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens
In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan vernemen wij graag wat de grondslag van uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking
Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan.

Klacht indienen bij de toezichthouder
Bent u niet tevreden over de manier waarop DLB uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van gegeven toestemming
Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken.

Indien u na het lezen van onze Privacyverklaring vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft, kunt u dit schriftelijk melden bij avg@delangenvdberg.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DLB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform geldende beveiligingsnormen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via avg@delangenvdberg.nl.

DLB heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
-DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.