Thomashuis & Herbergier


Thomashuis Herbergier

Plaats: Gouderak
Locatie: Binnenstedelijk
Doelgroep: Zorg verlenenden, gehandicapten

Type: Nieuwbouw / herbestemming
Functie: Zorg / woon / bijeenkomst
Bouwjaar: 2012 / 2013
Bouwtijd: 7 maanden
BVO: 2750

Installaties/duurzaamheid:

Vloerverwarming

Zonnecollectoren

Recirculatie leiding warm water

MV met roosters in gevel

Afwerkingsniveau: Hoog
Opdrachtsom: 1.440.000

Complexiteit/bijzonderheden:

Gelegen langs dijklichaam

Geen grondwerk mogelijk i.v.m. stormseizoen

Zeer beperkte toegang bouwterrein

Inbreidingslocatie

Opdrachtgever: Woningstichting Gouderak

Architect: Scala Architecten, Den Haag

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf de Langen & van den Berg B.V.