Woonzorgcentrum Vliethof


Plaats: Voorburg

Doelgroep: Gezondheidszorg

Type: Nieuwbouw

Functie: Woonzorgcomplex

Bouwjaar: 2019

Opdrachtsom: 10.525.000,-

Opdrachtgever: Stichting WoonInvest

Architect: Kolpa Architecten - Rotterdam

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf De Langen & van den Berg B.V.