In Voorburg realiseert De Langen & van den Berg B.V. in opdracht van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) en WoonInvest een nieuw woonzorgcentrum waar vroeger WZH Rustoord stond.

Er komt hier een nieuw onderkomen voor circa 90 bewoners met dementie. Het nieuwe woonzorgcentrum moest ook een nieuwe naam krijgen. Inwoners van Voorburg, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers van WZH kregen de kans mee te denken over een naam; er werden 157 namen ingezonden.  WZH Vliethof kwam naar voren als een overduidelijke winnaar.