Ondertekening-aankoop-locatie-CuraMare-delangenvdberg

Op maandag 16 oktober jl. ondertekenden de heer drs. J.C. Moerland, voorzitter Raad van Bestuur van CuraMare en de heer A. van den Berg, directeur van De Langen & van den Berg Vastgoed B.V. maar liefst twee koopovereenkomsten. CuraMare verkoopt daarmee in één klap twee van haar voormalige zorglocaties bestaande uit een gedeelte van de ‘oude’ Vliedberg te Ouddorp alsmede de voormalige locatie van h…et verpleegtehuis Ebbe en Vloed te Oude-Tonge. De Langen & van den Berg Vastgoed zal deze locaties voor eigen rekening en risico een nieuwe invulling gaan geven. Voor de locatie te Ouddorp is de herontwikkeling intussen flink op dreef met het plan De Hofburgh, bestaande uit 21 bijzonder fraaie appartementen met een parkeergarage en 17 levensloopbestendige woningen. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft voor dit bouwplan intussen een bouwvergunning verleend en de verkoop van het plan is aangevangen. Bouwbedrijf De Langen & van den Berg verwacht in het tweede kwartaal 2018 te zullen gaan starten met de bouwwerkzaamheden.

Voor de locatie te Oude-Tonge (voormalig verpleegtehuis Ebbe en Vloed) is De Langen & van den Berg Vastgoed intussen gestart om, in overleg met de gemeente Goeree-Overflakkee, de mogelijkheden te verkennen. Gedacht wordt aan een appartementengebouw met enige grondgebonden woningen dan wel een appartementengebouw met een zorggebouw.