Bastion Orange wonen a la Carte


Bastion Orange wonen a la carte

Plaats: Bergen op Zoom
Doelgroep: Doorstromers / senioren

Type: Nieuwbouw
Functie: Wonen
Bouwjaar: 2016

Opdrachtgever: Wonen a la Carte

Architect: Studio VK ontwerp en adviesburo, Gouda

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf de Langen & van den Berg B.V.

Makelaar: Wonen a la Carte Rijswijk